top of page

PRAVDA OSVOBOZUJE

 

V posledních dnech vnímám v kolektivním poli jistou naléhavou energii, která se dere na povrch skrze setkání s našimi stíny.
Lidé, kteří se snaží urputně držet svých zajetých kolejí a jistot, jsou konfrontováni s rozpadem iluzí a přicházejí o své zdroje.
Masky jsou strhávány a každý, kdo nestojí pevně ve svém středu, prožívá bolest a utrpení.

Je to pro mnohé nesnadná situace, ale ve skutečnosti se jedná o hluboce očistný proces, který má narovnat naše pokřivení a umožnit duši postup ve vývoji na další úroveň vědomí.

Lidé, kteří byli zvyklí žít ze zdrojů na úkor ostatních, o tyto zdroje přicházejí, ať už v podobě rozpadu vztahů, nebo ztráty pomyslných jistot.
Ti, kteří byli zvyklí příliš mnoho dávat, aby si zajistili dobrou pověst nebo udrželi status "hodných a dobrých" lidí, cítí vyčerpání a v tomto duchu nemohou pokračovat dál.
Účelem těchto dějů v kolektivním poli je probuzení vědomí strháváním masek a procitnutí do pravdy.

Pravdou je to, že každý člověk má svůj jedinečný zdroj a cestu, kterou si jeho duše zvolila pro tento život.
Pokud se ego vzpírá této cestě a snaží se prosadit na úkor duše, člověk trpí a zažívá situace, ve kterých se dostává na povrch jeho nejhlubší strach.
Důvěra bude obnovena tehdy, až pochopíme, že každý z nás má tu moc vytvářet svůj vlastní jedinečný vesmír, který je milující a podporující a směřuje k vývoji pro dobro celku.

Jestliže má být upřednostněno dobro celku, pak se vesmír neohlíží na utrpení jednotlivců, kteří nejsou ochotni tento náhled přijmout.
Proto se to pro některé lidi může jevit jako krutost, ale ve skutečnosti jde jen o zásah vyšší moci, která je stejně spravedlivá ke všem jedincům.

Každý člověk má svobodnou volbu následovat svou duši, nebo jít cestou ega.
Ego je pocit oddělenosti od celku a jeho motivací je přežití za každou cenu, které je poháněno strachem o zachování vlastní identity a existence.

Když si člověk připustí, že duše je nesmrtelná, pak lidská bytost nemá ve skutečnosti za žádných okolností co ztratit.

Cestou duše je plná autenticita, vyjádření vlastních potřeb a pocitů, jasná komunikace a směřování k vývoji, harmonii, lásce a dokonalosti.


Cesta duše jednotlivce a směřování ke společné harmonii bude plně podporováno a každý, kdo bude mít odvahu vstoupit na tuto cestu, bude zažívat hluboké spojení se zdrojem, důvěru a pocity štěstí.
Jeho potřeby budou automaticky naplňovány tím, že se člověk postaví do své síly a bude autenticky komunikovat své nitro. 

bottom of page