top of page

ČLOVĚK, KTERÝ NERAD VYDÁVÁ PENÍZE,

(za cokoliv), brzdí sám sobě proud hojnosti.

 

Tedy, nejen lidé, kteří neumějí přijímat, ale i lidé, kteří neradi pouštějí (věci, vztahy, peníze), si blokují proud hojnosti.

Čím více člověk nerad dává, tím více ho život učí tím, že ho připravuje o věci, o peníze, o příležitosti, až dokud nepochopí, že každá taková situace je jen příležitostí k očištění jeho duše od lpění a pochopení toho, že ve skutečnosti nelze nic a nikoho trvale vlastnit.

Až když se naučíme přijímat i vydávat bez odporu, můžeme splynout s proudem života a vytvářet hojnost podle svého přání.

Naše přání se sjednotí s přáním vyšší vůle.

Krásný den všem.

284085718_10209144281319881_2062167171552838225_n.jpg
bottom of page