top of page

NEUTRÁLNÍ POSTOJ A SOUCIT NENÍ TOTÉŽ, CO PASIVITA

Pasivní postoj znamená rezignaci, neschopnost orientovat se a adekvátně reagovat v přítomném okamžiku.

Často vzniká poté, co se člověk dlouhodobě snažil vyřešit problém tak dlouho, až se úplně vyčerpal a vzdal to, nevidí jakékoliv východisko.

Příčinou je dlouhodobé úsilí, vyvíjené na základě vnitřního tlaku, strachu, stresu a vyčerpání zdrojů.

Neutrální postoj je však něco jiného.

Znamená to nevydávat se z energie, protože lidé jsou naučeni v případě, že se cítí ohrožení, začít jednat v panice a dělat COKOLIV, jen aby nemuseli CÍTIT svůj strach, paniku, nejistotu.

Pro mě zůstat v klidu znamená neztrácet svou energii bojem proti vnější realitě.

Jak mohu být užitečná, když mě vede strach a obavy?

Jakou budoucnost si tvořím, když mám pocit, že můj život je ohrožen?

Zůstat ve svém středu je pro mě naopak řešením, které zatím jako lidstvo neznáme.

Proto mnozí, kteří panikaří, mají pocit, že člověk, který je v klidu, je líný, je nezodpovědný, je pasivní.

To není pravda.

Viděli jsme to už v průběhu minulých dvou let.

Moje osobní zkušenost je taková, že jsem zůstala v klidu a byť jsem žila v přítomnosti nemocných, nikdy jsem se nenakazila.

Imunita znamená odolnost vůči stresu, strachu a negativním myšlenkám.

Znamená to udržovat své vědomí v klidu a koncentrovat se na věci, které jsou přítomné tady a teď.

Z takového místa pak mohu být skutečně nápomocná těm, kteří mě v tu chvíli potřebují.

Soucítit s otevřeným srdcem, nepopírat své pocity, ale nenechat se vláčet strachem a obavami o budoucnost.

Nevytvářet boj proti lidem, kteří ze strachu panikaří a propadají hněvu a deziluzi.

Zůstávat u svých každodenních činností, věnovat se dětem, chodit do přírody a tvořit svůj soukromý život podle svých představ.

Udržovat pozitivní vizi budoucnosti pro každého, kdo s ní souzní.

Soustředit se na to, co mi dává energii, co mě baví a těší a co mi dělá radost.

To není sobectví, to je sebeláska.

V případě pocitu nadbytku a impulzu z nitra pomoci lidem, kteří moji pomoc mohou potřebovat.

Nebojovat, ani se nesnažit nikoho přesvědčovat o své pravdě.

Milovat své bližní a spojovat se s lidmi, kteří jsou na stejné vlně.

Tvořit svět pro sebe a své děti takový, ve kterém si přeji žít.

Zpět na články

bottom of page