top of page

JAKÝ BUDE ROK 2022 ?

Bude takový, jaký si ho uděláme.

A mimo to zde ještě máme určité kolektivní klíčové téma, a tím bude harmonizace vztahů na všech úrovních.

Vibračním číslem příštího roku je číslo 6.

Protože šestka je číslem harmonie, v tarotu nese symbol milenců neboli vztahů, ale znamená také určitou volbu.

Dvojka je číslem intuice a v tarotu nese symbol velekněžky, která dokáže fungovat jako hermafroditní bytost, protože její vrchní část těla je mužská a spodní část je ženská, slučuje opět v sobě princip těchto dvou protikladů ženské a mužské esence.

Velekněžka nese vysoké vibrace a energie z nebeských sfér a nabízí člověku vnuknutí v podobě vizí a intuitivních pocitů, obrazů nebo slyšení.

Třikrát opakující se číslo dva, které je navíc ještě posíleno číslem nula, bude pro některé citlivější lidi znamenat naprostý obrat reality v jejich životě, bude duchovním probuzením jejich intuitivních sil a nového vědomí, které začne působit v širších úrovních mezilidských vztahů a začne se projevovat jako rozpad všeho, co není v souladu a harmonii s touto novou vibrací.

Mnoho lidí tedy bude stále zakoušet bolest v oblasti vztahů, které neodpovídají harmonickému ladění a posunu vpřed.

Budou se přetřásat dlouhodobá partnerství a vše, co nesměřuje k lásce a vývoji, se bude bortit.

Lidé budou odcházet ze zaměstnání, kde jejich úroveň vědomí nebude kompatibilní s okolním nastavením podmínek a mezilidských vztahů.

V tarotovém čísle šest je také obsažena volba.

Duše si budou volit, zda budou pokračovat v cestě materiálního vnímání světa skrze hmotu, racionální úsudky a premisy, zda se budou držet duální úrovně vědomí, kde stále převládá složitost, konzum a boj o zdroje a energii, nebo se přesunou na úroveň duchovní, intuitivní a zvolí si raději jedno-duché spojení na úrovni srdce.

Každá duše, která se rozhodne pro cestu srdce, bude nadále očišťována na různých úrovních, ovšem jen v takové míře a tempu, které si sama zvolí, protože z této úrovně už bude žít v plném vědomí, že utrpení k životu není nutné.

Bolesti se tedy do určité míry nevyhneme, ale můžeme si z pozice tvůrce zvolit lehkost a naplnění svého potenciálu, které budou plně vyvažovat jakoukoliv formu očisty našeho vědomí.

Každý člověk, jehož duše si vybrala cestu srdce, bude nekompromisně stavěn před situace, kde svoji volbu bude ještě potřebovat integrovat ve hmotě a skutcích.

Člověk, který učiní rozhodnutí, bude ihned čelit jeho důsledkům a tento čas mezi příčinou a následkem se bude čím dál více zkracovat podle úrovně vědomí všech zúčastněných.

Lidé, kteří se rozhodnou zůstat ve "starém světě", budou zakoušet důsledky svých voleb se stejnou intenzitou, ovšem budou-li trpět, jejich vědomá část bude postupně odpojována od zdroje, aby tento člověk byl schopen unést enormní disharmonické působení prvků v jeho bytosti.

Někteří lidé proto budou působit jako duchem nepřítomni, protože jejich vědomá část bude potlačena a oni budou prožívat svůj individuální i kolektivní sen jako důsledek vlastní volby.

Mnoho lidí z úrovně srdce začne zažívat stav jednoty v každodenním životě.

Zmizí množství různých problémů, které takový člověk zažíval na každodenní bázi, najednou tyto problémy jednoduše přestanou existovat, protože jeho úroveň vědomí dosáhne takové frekvence, kde tyto energie vnímá pouze jako sen vlastní mysli, který se právě rozplynul.

Člověku se budou vyhýbat nepříjemné situace, nemoci a nehody, naopak začnou se dít doslova zázraky v podobě splněných snů a dny se stanou řadou radostných synchronicit, kdy pojem času začne být velmi relativní v závislosti na hustotě frekvence, na které se konkrétní vědomí v daném okamžiku nachází.

Mnoho světových problémů bude časem vyřešeno tímto způsobem.

Samozřejmě lidstvo postupně bude přecházet na nové zdroje a techniky a velkou roli také sehraje sama příroda, ale úroveň vědomí kolektivního celku bude mít velký vliv na další události v našich dějinách.

Lidé srdce budou prožívat čím dál větší pocit sjednocení a harmonie a ti, kteří se budou nadále držet pouze své zkostnatělé mysli, budou prožívat vlastní halucinace a strachy jako tvrdou realitu.

Každý člověk žije a nadále bude žít ve svém vlastním matrixu tak, jak si ho stvořil svými přesvědčeními, vzpomínkami a představami, kterých se stále i nadále drží.

To znamená, že například v jednom domě budou žít dva lidé, jeden bude zakoušet ráj na zemi a druhý bude reálně prožívat apokalypsu.

Velikou lekcí a součástí očisty příštího roku bude také přenechat lidem jejich svobodnou volbu zvolit si vlastní postoj a názor na jakoukoliv věc a situaci.

Přestat řešit to, jak to mají druzí. To je ve skutečnosti největším zdrojem ztráty a úniku lidské energie.

Jakmile se člověku podaří ukotvit vědomí ve vlastním srdci, pak ztrácí zájem kohokoliv soudit, napravovat nebo zachraňovat.

To bude výzvou pro mnohé empaty a citlivé duše, nechat jít druhé vlastní cestou.

Přát jim to nejlepší, i když mnohdy co nejdál od sebe.

O to víc se budeme spojovat s vlastní rodinou duše, s lidmi, k nimž esenciálně náležíme a budeme tvořit harmonické a smysluplné vztahy.

Kdo tyto lekce přijme a integruje ve svém životě, bude již v příštím roce zažívat stavy mystického spojení vnitřní ženské a mužské esence na denní bázi, protože energie příštího roku jsou v souladu s tímto vyšším záměrem.

Zpět na články

 

bottom of page