top of page

HOJNOST a PROSPERITA V UMÍRAJÍCÍM SYSTÉMU

Každý mocenský systém, který se snaží ovládat lidskou společnost, ji ovládá na základě vyvolání strachu, spojeného s naplňováním základních lidských potřeb. Tedy, vládnoucí systém vás přesvědčí, že zdroje vašeho přežití leží mimo vaši vlastní kontrolu a pokud se nepodřídíte jeho pravidlům, pak vaše základní životní potřeby nebudou naplněny. Proto vám systém nabízí práci, jejíž součástí je velice často nerovnováha mezi přijímáním a dáváním energie. Vy obětujete třetinu svého života za almužnu, která vám umožní přežít s následky stresu, vyčerpání, nemocí a sebezapření.

Takto se nás snaží systém držet pod kontrolou a mnozí z nás tento životní styl přijali jako normu.

Ale co když naše přežití není závislé na žádných vnějších podmínkách a na systému? Co když stav vnitřního naplnění a pocit důvěry nám umožní vytvořit podmínky, které nám zaručí to, že naše potřeby budou vždy a za všech okolností plně uspokojeny a my můžeme vytvořit mnohem víc ve svém životě, než nám řekli ve škole a ve zprávách?

Když už jakýkoliv systém mele z posledního, vyvolá se ekonomická krize. Tato krize uvede lidi do strachu a ti , kteří svému strachu podlehnou, budou ještě víc utahovat opasky i smyčku kolem vlastního krku.

Jenže vnější krize je pouhým důsledkem toho, že se lidé nechávají manipulovat a přistupují na pravidla, která nejsou v souladu s jejich skutečnou podstatou. Lidé se tedy zříkají vlastní síly, svých schopností i zdrojů, aby měli pocit, že se o ně stát nebo systém postará.

Předávání zodpovědnosti do rukou vnějších autorit však znamená pouze úpadek a ztrátu vlastní kontroly nad rozhodováním o svém životě.

Jakmile si člověk uvědomí, že jeho skutečný ZDROJ se nalézá pouze v jeho vnitřním prostoru, v jeho vlastním VĚDOMÍ, může v sobě najít skutečnou důvěru a přestat podřizovat svůj život vnějším autoritám, které pouze kastrují potenci člověka a profitují z jeho slabosti.

TVŮJ SKUTEČNÝ ZDROJ SE NACHÁZÍ POUZE VE TVÉM VLASTNÍM VĚDOMÍ.

Co si vytvoříš, to máš. S čím souhlasíš, toho se stáváš součástí. Boj ovšem také není účinnou zbraní proti jakékoliv situaci.

Vnitřní boj totiž vyvolává program sebedestrukce a tím člověk snižuje vlastní vibrace a přitahuje opět jen destruktivní situace.

Hojnost je stav, kdy zažíváte DŮVĚRU a SPOJENÍ SE SVÝM VNITŘNÍM ZDROJEM na více úrovních.

Hojnost není jen o penězích, protože mít hodně peněz nutně neznamená cítit se v proudu, mít důvěru a žít naplno.

Hojnost především znamená MÍT DOBRÉ VZTAHY.

Protože když máte vztahy v harmonii, energie k vám proudí ze všech stran.

Peníze přece všichni přijímáme od lidí. A každý dobrý obchodník si je vědom toho, že nejdůležitější obchodní "strategií" je být čestným člověkem, který má rád lidi.

Slovo strategie jsem použila záměrně, protože samozřejmě jsem si vědomá, že taková strategie už nemůže být součástí manipulace a cílem nemohou být pouze peníze, ale skutečnou motivací, podporující trvalou prosperitu, je SMĚŘOVÁNÍ K LÁSCE.

Tedy, řekla bych, že 21. století nám nabízí novou formu svobody a tou je nezávislost na starých teoriích o tom, že všichni podléháme společným pravidlům, které vydávají autority za jediné možné.

Dnešní situace je toho pádným důkazem. Nefunguje už téměř nic, lidé nejsou schopni se dohodnout na jednotných pravidlech a je to dáno tím, že každý člověk je skutečně jedinečný a každý má naprosto odlišné potřeby.

Proces individuace nás dovedl do stavu, kdy jsme si vědomi sami sebe a každý z nás je natolik jedinečný, že naše potřeby již nelze definovat nějakými obecnými pravidly a zákony.

Každý člověk je specifický, každý má jiné zkušenosti, jinou imunitu, jinou životní filozofii.

A tak se zdá, že náš systém v tomto bodě začíná selhávat a nastává čas, kdy svou moc uchopí do svých rukou každý jednotlivec sám za sebe.

K tomuto dřív nebo později dojde, do té doby tady bude vládnout chaos, aby lidé konečně pochopili, že jen oni sami jsou svrchovanými vládci vlastního života.

Proto je důležité, abychom se skutečně probudili a začali se navzájem vnímat jako lidské bytosti, nehledě na odlišné názory, potřeby nebo úroveň vědomí každého z nás.

Soucit a vzájemná podpora bude ještě v následujících letech prověřována kolektivní zkouškou a já pevně věřím, že v ní jako lidské bytosti obstojíme.

bottom of page