top of page

ČLOVĚK, KTERÉMU NEZÁLEŽÍ NA TOM, ABY MEZI NÁMI PANOVALA HARMONIE, KE MNĚ NEPATŘÍ

Jak jednoduché poznání po tolika letech osobních výzkumů a hledání 

Je to skutečně tak.
Pokud se ocitnete v rozporu, pak člověk, který vedle vás žije, nebo se nazývá vašim přítelem, nebude mít klid, dokud se mezi vámi nevytvoří harmonie.
To znamená, bude s vámi ochoten komunikovat a v co nejkratší době spor urovnat.
Bude vám ochotně naslouchat a vyjadřovat empatii.
Bude mu záležet nejen na tom, jak se cítí on, ale také na tom, jak se cítíte vy.

Neusne bez toho, aniž by se mezi vámi vytvořilo opět harmonické spojení.

Pokud žijete s někým, komu na vašich pocitech nezáleží a klidně jde spát s tím, že vás trestá pasivní agresí, pak tento člověk není vašim skutečným přítelem.
A nejedná se pouze o partnery, ale i o přátele a členy rodiny.

Člověk, který očekává, že se budete chovat podle jeho šablony a vy do ní nezapadnete, se vás bude snažit trestat buď výčitkami, nebo chladnou mlčenlivou pasivní agresí, odpojením z komunikace, stáhnutím do svého prostoru s vytvářením dusna a napětí.

Kdysi jsem takové chování tolerovala, protože jsem si myslela, že nemám právo vyžadovat kontakt a obtěžovat tak své partnery svou přítomností.
Toto je naprosto běžný způsob myšlení mnoha lidí, kteří žijí mezi pasivně agresivními lidmi a jsou natolik empatičtí, že si nepřejí obtěžovat druhé a nutit jim harmonii za každou cenu.

Pamatuji si, jaké byly moje reakce na pasivní agresi v dřívějších letech.
Nejdříve jsem v sobě objevila pocit velké nejistoty, strachu a viny, kterou jsem cítila při odpojení.
Pak jsem se snažila kolem dané osoby našlapovat po špičkách, protože jsem měla pocit, že moje snaha o kontakt je nepatřičná a je to zasahování do cizího prostoru, které je nežádoucí.
Po první noci jsem byla nevyspalá, podrážděná, unavená a snažila jsem se téma otevřít i přes svůj pocit viny, že druhého tím obtěžuji.
Když jsem naléhala, často přišla chladná odpověď a na tu jsem již reagovala hněvem, který byl projevem beznaděje, ztracené důvěry a také reakcí na potlačení z druhé strany.

Tato dynamika mě provázela v téměř všech mých vztazích až do chvíle, kdy jsem si uvědomila, že lidé, kteří hrají tyto hry, to dělají z důvodu, že mě nejsou schopni milovat takovou, jaká jsem.
Jakmile jsem totiž nesplnila jejich očekávání, přišel trest.

Pasivní agrese je tak nenápadná, že ten, kdo není skutečně citlivý, tak ho to může velmi snadno zmást.
Pokud jste vyrůstali v prostředí, kde taková forma manipulace byla běžná, pak si vůbec nemusíte být vědomi toxicity takového chování.

Je dobré si přiznat, že každý VZTAH, který je ZDRAVÝ, je udržovaný oboustrannou snahou neustále vytvářet HARMONII.

Tedy, PŘIROZENOU POTŘEBOU PRO VZTAH JE, ABY ENERGIE NEUSTÁLE PROUDILA.

Snaha o KOMUNIKACI a snaha dojít ke SPOLEČNÉMU SOUZNĚNÍ tedy musí být na obou stranách, aby vztah mohl fungovat.

JE TO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA PRO FUNKČNÍ VZTAHY.

Znám mnoho lidí, kteří žijí ve vztazích, které jsou donekonečna dotovány z jedné strany, tedy jeden partner se extrémně snaží,a ten druhý se takříkajíc veze.

Pokud žijete v takovém vztahu, kde se neustále řeší to, že nejste dost dobrým partnerem pro druhého, pak to stojí za zamyšlení.

Je dobré se podívat i na to, kde přehlížíte fakt, že lidé nestojí o vzájemnou harmonii, a dokud neuděláte ústupek nebo neuznáte svou chybu, tak nejsou ochotni vůbec hledat řešení.

LIDÉ, KTEŘÍ JDOU V KLIDU SPÁT, URAŽENÍ, NAŠTVANÍ, ODPOJENÍ OD VÁS, ANIŽ BY HLEDALI CESTU KE SMÍRU, K VÁM NEPATŘÍ.

ZDRAVÝ VZTAH NETOLERUJE MANIPULACI.

Toto uvědomění ke mně přichází zejména díky lidem, kteří jsou nyní součástí mého života a nikdy mezi námi nevznikl konflikt.
Každé nedorozumění bylo komunikováno dřív, než by mohl vzniknout spor, který by vytvořil propast.

A pak jsou zde ti, kteří při náznaku konfliktu komunikují s otevřeným srdcem tak, že se ihned čistí mylné domněnky, nedorozumění a ihned vzniká nový most důvěry a lásky mezi námi.

Pokud jste citliví a empatičtí, pak hledejte podobně naladěné lidi.

V životě každého člověka přijde fáze, kdy už se nemusí učit na základě doplňování protikladů, pokud si tak zvolí.

Vztahy, které jsou založené na základě harmonického ladění, už nepotřebují generovat utrpení, ale naopak, společně růst v pospolitosti, důvěře a lásce. 

bottom of page