top of page

FUNKČNÍ A NEFUNKČNÍ VZTAH

Zranění lidé hledají ve vztazích útočiště.

Zraněné ženy potřebují tatínka, který jim poskytne životní jistotu, zranění muži hledají matku, která je bude bezpodmínečně milovat, i když oni sami nejsou schopni přijmout partnerku takovou, jaká je. Zranění lidé se ve vztazích orientují především sami na sebe a na svůj nedostatek lásky.

Vytvářejí tak projekce a do svých partnerů vkládají vlastní neschopnost nasytit své základní potřeby.

Dokud člověk žije v karmických vztazích, učí se zejména o tom, co potřebuje v sobě změnit a co není kompatibilní s jeho přirozenými potřebami.

Zpočátku je jako malé dítě, které stále tápe, dožaduje se svých potřeb, ale odmítá převzít zodpovědnost za svoji tvorbu. V takových vztazích často vzniká boj o energii. Manipulace, soutěžení, boj jsou na denním pořádku, protože když si odmítnou lidé přiznat, že se k sobě nehodí, snaží se jeden druhého neustále měnit. Tento boj je marnost nad marnost. Nezměníte druhého a není radno ani tolik měnit sebe sama, pokud se jedná o sebezapření.

Co je důležité, je poznat pravdu o sobě a svých potřebách.

Když má žena potřebu vytvářet harmonii a muž chce jen vlastní klid nebo naopak, nejde to dohromady.

 

Jakmile si to člověk uvědomí a nefunkční vztah opustí, najednou má možnost vidět sám sebe s větším odstupem. Může se poučit z vlastních chyb a začít dělat jiná rozhodnutí, jiné volby pro svůj život.

Pokud chce člověk tvořit vztahy, které fungují, nejdůležitějším prvkem je plné převzetí zodpovědnosti za tvorbu vlastní reality, důvěra ve vlastní schopnosti a nastavení priorit.

Dokud člověk ulpívá na minulosti, žije s pocitem křivdy vůči svým bývalým partnerům, které obviňuje za to, co si sám stvořil, pak zůstává obětí svých vlastních komplexů a tyto situace bude vytvářet do té doby, dokud si nepřevezme plnou zodpovědnost za svůj život.

ČLOVĚK V NEFUNKČNÍM VZTAHU HLEDÁ JISTOTU, ALE CHYBÍ MU DŮVĚRA.

PARTNEŘI VE FUNKČNÍM VZTAHU VĚDÍ, ŽE JISTOTA NEEXISTUJE, ALE JSOU SCHOPNI CÍTIT DŮVĚRU.

Funkční vztah je určen tím, že oba partneři směřují k lásce. Jsou schopni se přijmout takoví, jací jsou, nemají potřebu na druhém nic měnit a berou druhého jako součást sebe sama. Pokud by i došlo k nedorozumění, nebo konfliktu, jsou oba ochotni komunikovat s cílem co nejdříve nastolit harmonii.

Doba, kterou potřebují k takové komunikaci, se časem výrazně zkracuje. Tito lidé mají stejné hodnoty a životní priority a časem se jejich mentální aktivita mění ve společnou kontemplaci, otevírají čím dál větší prostor pro neverbální komunikaci z prostoru srdce a jejich napojení a cítění na dálku je ohromující.

Toto jsou vztahy, které budou v následujících letech podporovány a budou vznikat u lidí, kteří jsou schopni plně odpouštět, nelpět na minulosti a být pro sebe vlastním zdrojem ve své plné autenticitě. Jedině takový člověk má co nabídnout, oproštěn od vlastních křivd minulosti, s otevřeným srdcem, přijímající poznání, že všichni lidé v jeho životě není nikdo jiný, než on sám.

Zpět na články

bottom of page