top of page

ČLÁNKY

...až se zbavím bolesti, budu osvícená (?)

Záměrem osvícení není zbavit se emocí a bolesti.

Záměrem vyšší vůle je integrovat všechny části sebe sama a vytvořit jednotný prostor v sobě díky uznání, přijetí a lásce k těmto našim odděleným částem.

Dovolit si prožít všechny odmítnuté emoce, pocity, polohy v sobě a to se děje díky druhým lidem, kteří nám je v různých situacích vytahují na povrch vědomí.

Celý článek zde

Člověk, který nerad vydává peníze

(za cokoliv), brzdí sám sobě proud hojnosti.

Tedy, nejen lidé, kteří neumějí přijímat, ale i lidé, kteří neradi pouštějí (věci, vztahy, peníze), si blokují proud hojnosti.

Čím více člověk nerad dává, tím více ho život učí tím, že ho připravuje o věci, o peníze, o příležitosti, až dokud nepochopí, že každá taková situace je jen příležitostí k očištění jeho duše od lpění a pochopení toho, že ve skutečnosti nelze nic a nikoho trvale vlastnit.

Celý článek zde

Ne každý člověk se s tebou chce domluvit.

Někteří lidé navazují kontakt jen proto, aby skrze druhé získali to, co chtějí.

Někteří lidé nechtějí dialog, chtějí moc, chtějí tvoji energii, chtějí potvrzení své pravdy, chtějí kontrolu, poslušnost, obdiv.

Nejdříve ti budou lichotit, pečovat o tebe a pak, když jim začneš věřit, začnou dělat úskoky a přestanou tě podporovat...

Celý článek zde

PROČ JE NĚKTERÝM LIDEM HŮŘ,

I KDYŽ UDĚLALI NA SOBĚ SPOUSTU PRÁCE?

Čím víc máte rozšířené vědomí, tím méně kompromisů vůči sobě si můžete dovolit dělat.

Čím je vaše energie a citlivost vyšší, tím více musíte být a konat v souladu s vlastní duší, jinak je bolest nesnesitelná.

Čím více vidíte, jak sami sebe zrazujete, tím větší tlak pociťujete.

Do některých interakcí a činností vás to už vůbec nepustí.

Člověk by měl přehodnotit to, kam investuje energii...

Celý článek zde

Ženo...

...nejsi zde proto, abys byla jen hodná, obětavá, laskavá, pečující, přizpůsobivá, krásná a milá.

Jsi divoká řeka, nespoutaná, vášnivá, emocionální vichřice, jsi čarodějka, jsi stařena, jsi pohroma, katarze, orgasmus, smrt.

A pokud o tom nevíš, pak jsi dítě na povrchu a uvnitř bestie.

Abys mohla být uvnitř křehká, potřebuješ umět vycenit zuby.

Abys mohla být hravá, potřebuješ stát pevně nohama na zemi.

Celý článek zde

275381354_10208974951886751_756695857062244427_n.jpg

SPIRITUÁLNÍ BYPASSING

...rádoby duchovní pravdy jsou pravdami pouze za předpokladu, že jsou brány jen jako jedna část celku a bez zahrnutí jejich protipólu se stávají destruktivním nezodpovědným přístupem ke skutečnosti...

Celý článek zde

275222447_10208968777212388_428516678304969493_n.jpg

Neutrální postoj a soucit není totéž co pasivita

Pasivní postoj znamená rezignaci, neschopnost orientovat se a adekvátně reagovat v přítomném okamžiku.

Často vzniká poté, co se člověk dlouhodobě snažil vyřešit problém tak dlouho, až se úplně vyčerpal a vzdal to, nevidí jakékoliv východisko.

Příčinou je dlouhodobé úsilí, vyvíjené na základě vnitřního tlaku, strachu, stresu a vyčerpání zdrojů.

Neutrální postoj je však něco jiného...

Celý článek zde

275260575_10208973292405265_529868817665

Lítost není totéž co soucit

Lítost je emoce, kdy uznáváte slabost a neschopnost druhého, máte pocit, že je jako chudák, oběť, malé dítě.

Tím mu ubíráte na síle.

Protože každý je schopen se vypořádat se svou životní situací tak, aby se z ní něco naučil.

Lítost je pasivní zabřednutí do pocitů smutku, beznaděje, prázdného chlácholení a hlavně oslabování člověka, jehož litujete.

Celý článek zde

263589672_10208757184042691_4170381789077499072_n.jpg

Funkční a nefunkční vztah

Zranění lidé hledají ve vztazích útočiště. Zraněné ženy potřebují tatínka, který jim poskytne životní jistotu, zranění muži hledají matku, která je bude bezpodmínečně milovat, i když oni sami nejsou schopni přijmout partnerku takovou, jaká je.

Zranění lidé se ve vztazích orientují především sami na sebe a na svůj nedostatek lásky.

Celý článek zde

266347594_10208778547296759_1538742773706524854_n_edited.jpg

Syndrom spasitele

Roli spasitele známe asi více nebo méně všichni.

Je to ten, který se považuje za zachránce ostatních, aby světu dokázal svoji výjimečnost.

TOUHA POMOCI NEBO TOUHA PO MOCI?

Je to opět určitá forma narcismu, kdy člověk jako dítě nebyl doceňován a přijímán takový jaký je, a tak se musel zviditelnit a skutečně vynaložit nemalé úsilí, aby si ostatní všimli, že je až pozoruhodně dobrým člověkem...

Celý článek zde

269268213_10208787159432057_950072922369434144_n.jpg

Jaký bude rok 2022 ?

Bude takový, jaký si ho uděláme.

A mimo to zde ještě máme určité kolektivní klíčové téma, a tím bude harmonizace vztahů na všech úrovních. Vibračním číslem příštího roku je číslo 6.

Protože šestka je číslem harmonie, v tarotu nese symbol milenců neboli vztahů, ale znamená také určitou volbu.

Celý článek zde

269690935_10208788545586710_25676584529944766_n.jpg

Černá ovce a vnitřní narcis

Když se v rodové linii nakupí řada dysfunkčních programů a energie vývoje začíná stagnovat, narodí se do rodiny dítě, které se vymyká vlastnostem a schopnostem, na kterých si ostatní členové zakládají.

Černá ovce je často velmi vyvinutou a citlivou duší, která má za úkol znovu rozproudit stagnující energii, rozbít všechna dogmata, vynést na povrch tabu...

Celý článek zde

263589672_10208757184042691_4170381789077499072_n.jpg

Když si člověk dovolí být autentický

stává se sám sebou a poznává své skutečné záměry, začíná si plnit svá přání a ambice, může chtít něčeho dosáhnout, může si dovolit přiznat si své skryté touhy, o kterých si dříve v životě nedovolil ani snít.

Pravá autenticita a schopnost plnit si své sny však znamená vystoupení z komfortní zóny.

 

Celý článek zde

264057546_10208762833663928_8293198426787238527_n.jpg

Vina je jen hra

Obviňování z čehokoliv, ale hlavně z toho, co jste kolikrát ani neudělali, je hlavní manipulační strategií, která je tak nenápadná, vrostlá do naší kultury, že už ji považujeme za normální.

Schválně si zkuste uvědomit, kde vy sami používáte vinu vůči sobě nebo ostatním jako záminku k tomu, cítit se hodnotnější...

Celý článek zde

262781728_10208748403143174_1039675789247789755_n.jpg

Pravda osvobozuje

V posledních dnech vnímám v kolektivním poli jistou naléhavou energii, která se dere na povrch skrze setkání s našimi stíny.
Lidé, kteří se snaží urputně držet svých zajetých kolejí a jistot, jsou konfrontováni s rozpadem iluzí a přicházejí o své zdroje.
Masky jsou strhávány a každý, kdo nestojí pevně ve svém středu, prožívá bolest a utrpení.

 

Celý článek zde

263472350_10208759906430749_31365873010945629_n.jpg

Hojnost a prosperita

Každý mocenský systém, který se snaží ovládat lidskou společnost, ji ovládá na základě vyvolání strachu, spojeného s naplňováním základních lidských potřeb.

Tedy, vládnoucí systém vás přesvědčí, že zdroje vašeho přežití leží mimo vaši vlastní kontrolu a pokud se nepodřídíte jeho pravidlům, pak vaše základní životní potřeby nebudou naplněny...

Celý článek zde

262502861_10208747936291503_551601496322983961_n.jpg

ČLOVĚK, KTERÉMU NEZÁLEŽÍ NA TOM, ABY MEZI NÁMI PANOVALA HARMONIE, KE MNĚ NEPATŘÍ

Pokud se ocitnete v rozporu, pak člověk, který vedle vás žije, nebo se nazývá vašim přítelem, nebude mít klid, dokud se mezi vámi nevytvoří harmonie.
To znamená, bude s vámi ochoten komunikovat a v co nejkratší době spor urovnat...

 

Celý článek zde

258872369_10208733768137308_2095722894890093805_n.jpg

VSTUPENKY DO NOVÉ ZEMĚ PRO VYVOLENÉ?

Dnes jsem v jedné skupině zachytila komentář ženy, která sledovala kongres, kterého jsem byla také součástí, a v tom komentáři vyjádřila své obavy.

Obavy byly spojené s jejím vstupem do Nové Země, protože má pocit, že není napojená na své Vyšší Já a také v meditaci se jí nepodařilo zachytit emoci strachu...

Celý článek zde

243286816_10208592168157397_8325192057334387304_n.jpg

KOMPATIBILITA VE VZTAZÍCH

Kompatibilita ve vztazích je pro harmonii a rozvoj vzájemné důvěry a lásky tím nejdůležitějším a určujícím prvkem.
Po dlouhou dobu jsem zastávala klasický New Age názor, že když je člověk dostatečně osvícený, pak může být ve vztahu prakticky s kýmkoliv, protože bezpodmínečná láska si neklade ke své existenci žádné překážky...

 

Celý článek zde

252677682_10208694170907402_4602842096993422205_n.jpg

SVĚT SPĚJE K PARADOXU

Vnímáte ten blázinec okolo sebe?
Já se přiznám, že moc ne.
Vnímám pouze to, že kostlivci vylézají ze skříní.
Realita se ukazuje taková, jaká je.
A že jsme dlouho metali hovna pod koberec.
V mnohých myslích vzniká strach a zmatek.
Často nevědomý strach vytváří potřebu se něčeho chytnout...

Celý článek zde

217795460_10208405575252691_2363364744926147542_n.jpg

Kompletní soubor článků naleznete na mém profilu https://www.facebook.com/clara.libre

bottom of page