top of page

ČERNÁ OVCE A VNITŘNÍ NARCIS

Když se v rodové linii nakupí řada dysfunkčních programů a energie vývoje začíná stagnovat, narodí se do rodiny dítě, které se vymyká vlastnostem a schopnostem, na kterých si ostatní členové zakládají.

Černá ovce je často velmi vyvinutou a citlivou duší, která má za úkol znovu rozproudit stagnující energii, rozbít všechna dogmata, vynést na povrch tabu a pečlivě střežená tajemství, má vlastně ztělesnit stín celého rodu proto, aby změnila paradigma všech zúčastněných.

A protože rodiče takového dítěte často žijí v nevědomosti a úporně se drží svých názorových jistot, poslední, co by si přáli, je mít dítě, které bude ztělesňovat jejich největší obavy a strachy.

Dejme tomu, že rodina je příliš konzervativní, jejími hlavními hodnotami jsou vzdělání a vědomosti, spolehlivost, loajálnost, morální kredit a společenské postavení.

Stínem těchto lidí je pak pýcha, předsudky vůči nevzdělaným, jednodušším obyčejným lidem, vůči drogově závislým, nepředvídatelným alternativcům a nespolehlivým lidem, kterým chybí v životě řád.

Tedy těmto rodičům se narodí malý intuitivní a citlivý umělec, který se odmítá podřizovat nesmyslným pravidlům, vzdělávat se v oborech, které mu nic neříkají a žije si svou volnomyšlenkářskou rebelskou vlnu, která ztělesňuje všechny zakázané aspekty a předsudky jeho předků.

Co se ale děje ve skutečnosti v duši takového umělce?

Dítě, které je jiné, se přirozeně stává pro rodiče přítěží, protože si s ním doslova nevědí rady.

Rodiče žijí v přesvědčení, že dítě nese odpovědnost za jejich negativní pocity, které dítě svou přítomností vytahuje na povrch.

A dítě si zvykne na to, že je příčinou a viníkem veškeré bolesti svých bližních.

Dítě se identifikuje se stínem svého rodu, vinu si přivlastní a stává se katalyzátorem stínů pro všechny lidi v jeho okolí.

To znamená, že dítě má schopnost vycítit negativní očekávání druhých lidí a potom přehrávat role, ve kterých se před očima druhých staví do pozice méněcenného, zavrhnutého a nemilovaného tvora.

Zároveň, pokud v sobě člověk nese takto hluboký otisk pocitů méněcennosti, vytvoří si jako obranný mechanismus v sobě narcistickou část, kterou potom živí, aby zvládl a překryl pocity ponížení a frustrace.

Tento vnitřní narcis má pak za úkol dokázat sobě a světu, že je speciální, výjimečný, že má hodnotu, a to né ledajakou!!

Vnitřní narcis má totiž speciální misi na Zemi, disponuje schopnosti, které nikdo nemá, má důležité poslání pro záchranu lidstva a je to ten nejhodnější a nejúžasnější člověk pod sluncem.

Vždy se musí cítit speciálně ve společnosti druhých, a pokud ostatní nechovají k jeho výsosti patřičnou úctu a nevidí jeho speciálnost, pak nejsou dost duchovně na výši, protože nemají otevřené třetí oko, kterým by rozpoznali, že mezi ně zavítal samotný Buddha Maitrea.

Ano, toto je stín černé ovce a vyskytuje se v různých obměnách, v různé intenzitě, ale důležité je pozorovat, že v podstatě nese stejný vzorec pýchy, nadřazenosti, odsudků a vyloučení určitých vlastností druhých, jaký měli jeho rodiče.

Tedy, dokud si tento člověk v sobě neuvědomí svého narcise, bude se považovat za speciální bytost a ve své podstatě bude jen pokračovat v roli svého rodu s malou obměnou v období pubertální bouře, kdy udělá pár kotrmelců a rozmete rodičům jejich úporné naděje na lepší zítřky.

Každopádně dokud černá ovce neopustí své lpění na své speciálnosti, živené touze po pozornosti z vnějšku, hladu po uznání a nadřazenosti, bude stále jen sebestředným narcisem, který se sytí pozorností ostatních lidí.

A zároveň bude narážet na odmítavé postoje, na neochotu bližšího kontaktu, na neuznání, vinu a lhostejnost ve svém okolí.

Každý, kdo si v sobě uvědomí svou narcistní část a připustí si svou vlastní frustraci, kvůli které vznikla, má šanci se skutečně osvobodit a potom funkce černé ovce začne mít skutečný smysl a transformační charakter.

Protože ve skutečnosti, my nejsme až tak moc jiní, než naši rodiče, jak moc si myslíme, že jsme.

Právě naopak, čím více máme vůči svým předkům a bližním výhrady, tím více práce na sobě máme ještě před sebou.

Krásný den všem

Tara.

Zpět na články

bottom of page