top of page

Autentické sebevyjádření je cestou k naplněnému životu.

Být autentický znamená žít v souladu se svou duševní esencí, znát své vlastní potřeby I temné stránky duše a jednat podle niterných impulzů, které člověka směřují k harmonii a stavu rovnováhy s celkem.

bottom of page